Garantii

Esta Parket garantii kirjeldus

ESTA PARKET garantii Technomar & Adrem AS poolt katab parketi konstruktsiooni vastupidavuse ja tootjapoolse pinnaviimistluse, eeldades normaalseid kasutustingimusi ja kulumist. Garantii kehtib tingimusel, et toode on paigaldatud ja hooldatud vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

Üldised garantiitingimused

Kakskümmend aastat garantiid on kehtiv, kui ESTA PARKET puitpõrand on paigaldatud isiklikuks kasutuseks ja vastavalt tootja juhistele. Paigaldusjuhiste eiramine tühistab kõik garantiid. Me tungivalt soovitame ostjal ja parketi paigaldajal kontrollida igat parketilauda enne paigaldust. Kui peaks avastatama mõni visuaalse defektiga laud, siis seda ei tohi paigaldada ja me asendame selle tasuta. Lihtsalt tagasta defektne laud koos ostutšekiga müüjale, et see välja vahetada. Technomar & Adrem AS jätab endale õiguse kahjustatud põrandalauad parandada ise või lasta see teha kolmanda osapoole poolt või vahetada nad välja. Kui põrandalauad tuleb vahetada, siis on tootjal õigus otsustada, kuidas toimub materjali tagastus. Parandustööde maksumus hüvitatakse ainult juhul kui see on eelnevalt tootjaga kokku lepitud ja katab ainult põranda materjali ning töö, kuid mitte täiendavaid kulutusi.

Paigalduse garantii

Me garanteerime meie parkettpõrandatele pika eluea, eeldades et paigaldus on tehtud vastavalt tootja juhistele ja kasutades lubatud vahendeid.

Garantii konstruktsioonile

ESTA PARKET garanteerib konstruktsiooni vastupidavuse vähemalt 20 aastaks juhul kui toode on paigaldatud elukondlikesse ruumidesse ja on vastavavuses tootja paigaldus- ja hooldusjuhistega

Garantii Niiskusele

Juhul kui paigaldus ja hooldus on rangelt vastavuses tootjapoolsete juhistega, anname garantii kahjustustele põhjustatud normaalsest õhuniiskusest ja kliimast. ENNE PAIGALDUST ON KRIITILINE, ET KÕIK ALUSPINNAD ON KONTROLLITUD JA TESTITUD NIISKUSE SUHTES JA SEE VASTAB PAIGALDUSJUHISTES NÕUTULE.

Kui peaks juhtuma, et meie põrand läheb katki normide piires oleva õhuniiskuse korral, parandame või vahetame kahjustunud põranda vastavalt oma valikule ühe korra. Võimalikud viimistluse taastamise kulud ei kuulu hüvitamisele.

Garantii soojuskiirgusele

ESTA PARKET puitparketi võib paigaldada põrandakütte peale. Tuleb jälgida tootjapoolseid spetsiaalseid juhiseid. Puitpõranda temperatuur ei tohi ületada 27°C.

Kaudsed kahjustused

Kaebused kaudsetele kahjustustele on välistatud eranditeta.

Erandid

– Puit on looduslik ja elav materjal, millel on värvierinevused, süümuster ja/või tekstuur, mis on omane originaalsele materjalile ja mis ei ole defektid ning millele ei rakendu garantiid. Paigaldatud põrand muudab aja möödudes tooni ja see on samuti loomulik puidu omadus, millele ei anta garantiid. Otsene päikesevalgus kogu või osale põrandale võib põhjustada toonierinevusi ja sellised toonierinevused ei kuulu garantii alla. Me ei saa anda garantiid looduslike erisuste vastu või väikestele toonierinevustele, mis võivad olla tooninäidisel ja paigaldatud põrandal.

– Selleks et hoida ruumis soovituslikku suhtelist õhuniiskust (40%-60%), võib osutuda vajalikuks õhuniisuti või õhukuivati paigaldus. Põrand on konstrueeritud toimimaks kontrollitud sisekliimaga hoones. Liigne kuumus või niiskus võivad põhjustada kahjustusi põrandale ja see ei ole kaetud garantiiga, sõltumata põhjusest.

– Kahjustused tulenevad liigsest veest (sealhulgas, kuid mitte ainult) lekkiv kraan, katkine toru ja märg põranda pesu ei kuulu garantii alla..

– Me ei võta vastutust kahjustuse eest, mis on põhjustatud otseselt, vale kasutuse, väärkohtlemise, õnnetuse või kasutusest, mis pole vastavuses ESTA PARKET kasutusjuhendiga. Sama moodi ei rakendu mingit garantiid kahjustustele, mis on põhjustatud ebapiisavast hooldusest või muudest põhjustest märgitud ESTA PARKET hooldus- ja kasutusjuhendis, sealhulgas plekid, rasketest asjadest tekkinud vigastusest, löökidest, kriimustused, mõlgid, veepritsmed, seisev vesi jne. Garantii ei kata koduloomade poolt põhjustatud kriimustusi või plekke.

– Mitte mingil juhul ei ole Technomar & Adrem AS kuidagi vastutav nõuete, kahju või vigastuste eest, mis tulenevad oskamatusest toodet kasutada või igasugustest erilistest, kaudsetest, juhuslikest või põhjuslikest kahjudest, mis on seotud, sealhulgas, kuid mitte ainult kaotatud kasumi, emotsionaalse kahju, hüvitiste või advokaadikuludega. Mitte mingil juhul ei ületa Technomar & Adrem AS vastutus summat, mis tasuti probleemse materjali müügist.

– Juhul kui Technomar & Adrem AS on kohustatud või otsustanud garantii alla kuuluvad lauad vahetada või uuesti paigaldada ei ole Technomar & Adrem AS mingil juhul kohustatud katma kulusid, mis on seotud defektsete laudade eemaldamise või taaspaigaldamisega või asendatud laudade või neid ümbritsevate laudade uuesti viimistlemisega või katta kulutusi, mis ei ole selgesõnaliselt sätestatud garantii kirjeldus eespool. Mitte mingi parandus- või asendustööde kohustus ei laiene mingitele aluspõranda materjalidele, liimidele või kulumaterjalidele ja –vahenditele, mis on vajalikud laudade eemaldamiseks, paigalduseks või viimistluseks.

– Mistahes garantiinõue tuleb teha kuue kuu jooksul hetkest, millal defekt esmakordselt ilmnes või oleks pidanud avastatama. Kõik kaebused tuleb teha kirjalikult. Selleks, et antud garantii raames esitada nõuet, tuleb esitada kirjalikult tõestus ostukuupäevast, esmase ostja isik ja anda paigalduskoha asukoht. Ilma nende tõenditeta ei kuulu kaup garantii alla.

– Iga garantiinõudega tuleb esitada tõestusega õigest parketi hooldusest ja hooldamisest vastavalt tootja juhistele.

– Ühelgi paigaldajal, jaemüüjal, edasimüüjal, agendil või Technomar & Adrem AS töötajal ei ole õigust muuta selle garantii kohustusi või piiranguid.

– Kui sul on vaja esitada pretensioon selle garantiiga seoses, siis esmalt võta ühendust ESTA PARKET müüjaga või kirjuta meile: Technomar & Adrem Ltd., Vana Narva mnt. 22, 74114 Maardu, ESTONIA.

– Kõik ESTA PARKET toodete ostust või sellest garantist tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Kaubandus – Tööstuskoja Arbitraažikohtus Tallinnas selle Arbitraažikohtu reglemendi alusel.