EstaParketEsta Parket Paigaldusjuhend

Enne tööde algust palume KINDLASTI PÕHJALIKULT TUTVUDA PAIGALDUSJUHENDIGA.

Suhteline õhuniiskus (RH) ruumis, kuhu parkett paigaldatakse, peab enne ja ka pärast paigaldust olema 40…60% ning temperatuur 14…23 °C Uusehitistes tuleb seetõttu ehitusniiskuse vähendamiseks ruume tuulutada ja kütta vähemalt kuu aega enne parketi paigaldamist.

ESTA PARKET laudparketti paigaldatakse nn “ujuvana”. Selline paigaldusviis ei nõua erilisi teadmisi ja oskusi ning töö laabub suhteliselt kiiresti.

Parkett tuleb paigaldada kuivale, puhtale, kindlale ja tasasele aluspinnale. Põranda tasasust saab kontrollida näiteks sirge rihtlati või pika loodiga. Ebatasasused ei tohi 2 meetri kohta olla suuremad kui 2…3 mm, vastasel korral tuleb aluspind eelnevalt tasandada.

  • Click
  • T&G

Enne parketi paigaldamist on vajalik kontrollida ka aluspinna niiskust. Betoonaluse puhul peab see olema mitte üle 2%; puitalusel mitte üle 8% ja anhüdriitalusel mitte üle 0,5%.

Parketilauad peavad seisma pakendis vähemalt 48 tundi samas ruumis, kuhu nad paigaldatakse, selleks et kohaneda ruumi temperatuuriga. Parkett tuleb lahti pakkida vahetult enne põranda paigaldamist. Soovitatav on lauad sorteerida vastavalt mustrile ja värvitoonile, see tagab valmispõranda parema väljanägemise.

 

ESTA PARKET parketi paigaldamiseks on vajalikud järgmised tööriistad:

1Haamer (1000 g)
2Paigaldusklots ja Monteerimisseade
3Mõõdulint
4Väikeste Hammastega käsi- või tikksaag
5Monteerimiskiilud

Enne paigaldust soovitame paika panna parketi paigalduse suund. Seda tehakse lähtuvalt ruumi kujust ja päevavalguse langemise suunast.

Meie soovitame paigaldada parketti piki ruumi pikkust või/ja piki päevavalguse langemise suunda. Peale paigaldussuuna kindlaks määramist mõõdame ruumi laiust. Saadud laiusest lahutame 25 mm (paisuvuukide laius seinte ääres) ja jagame 204 mm-ga ehk laua laiusega. Nii me saame kindlaks teha mitu lauarida tuleb paigaldada ja kui jääb viimane lauarida. Kui viimase lauarea laius jääb alla 70 mm, siis tuleb kitsamaks saagida ka esimene rida, et saada ühtlane tulemus.

InstallationPaigaldust alustame aluskatte paigaldusest. Kui aluspinna niiskus on kõrgem, kui eelpool kirjeldatud, siis paigaldame aluskatte alla veel ka 0,2 mm paksuse kile. Seda tuleb paigaldada ülekattega 200 mm ja kokku liimida teibiga. Aluskatte materjalid paigaldatakse servad kokku.
InstallationEsimene lauarida paigaldatakse luku lühema otsaga seina poole.
InstallationLauad ühendatakse otstes lukkudega: iga järgmine laud asetatakse ligi 30° nurgaga otsalukuga maas oleva laua otsaluku sisse ja lukustatakse viies laud horisontaalasendisse. Kindluse mõttes lööge klotsi ja haamrit kasutades laudu otstest, et lukk kindlalt lukustuks.
InstallationRea viimasel laual saeme maha üleliigse osa sellise arvestusega, et parketirea ja seina vahele jääks mõlemast otsast 10-15 mm vahe. Pärast esimese rea paigaldamist tuleb ruumi seinte ja lauarea vahele asetada kiilud või parketitükid, ei säilitada paisumisvuugid.
InstallationJärgmise lauarea paigaldamist alustame sellest lauajupist, mis jäi esimesest reast üle – juhul, kui selle pikkus on üle 50 cm. Kui see on lühem, siis saeme terve laua pooleks ja alustame paigaldust poolikust lauast. Tuleb jälgida seda, et kõrvuti-asetsevates ridades ei oleks laudade otste liitekohad lähemal, kui 50 cm.
InstallationESTA PARKET parketi järgnevate ridade paigaldamiseks võib kasutada kahte erinevat tehnikat. Meie soovitame paigaldada parketti kasutades selleks tehnikat, mis on kirjeldatud punktis 6.B:
InstallationPoolik laud asetatakse lühikese luku osaga eelmise parketirea pikema lukuosa peale umbes 30° nurga all. Lauda surutakse eelmise rea suunas ning alla kuni horisontaalasendini, jälgides, et laudade vahel ei tekiks pragu. Luku täielikuks sulgumiseks lüüakse paigaldatav laud puuklotsi ja haamrit kasutades eelnevalt paigaldatud laua vastu.
InstallationJärgmine laud paigaldatakse samamoodi, jättes laua otste vahele 5…7 mm. Seejärel lüüakse laud haamri ja puiduklotsi abil otsast paika. Samamoodi paigaldatakse ka ülejäänud parketirea lauad kuni rea lõpuni.
InstallationAlustades poolikust lauast, ühendatakse kogu parketirida otsalukkudest kokku nagu kitjeldatud esimese lauarea paigalduse korral. Otstest lukustatud kogu parketirida asetatakse lühikese luku osaga eelmise parketirea pikema lukuosa peale umbes 30° nurga all. Seejärel surutakse lauarida eelmise rea suunas ning alla kuni horisontaalasendini, jälgides, et lauaridade vahel ei tekiks pragu. Luku täielikuks sulgumiseks lüüakse paigaldatav lauarida puuklotsi ja haamrit kasutades eelmise lauarea vastu. Seda tehnikat kasutades tuleks tööd teha kahekesi.
InstallationIga järgmine parketirida paigaldatakse nagu eelnev, alustades vaheldumisi terve või pooliku lauaga. Ettejäävate takistuste korral, näiteks keskküttetorud, tuleb lauale märkida vajalikud avad ja need eelnevalt välja lõigata.
InstallationViimane lauarida tuleb enne paigaldamist täpselt üle mõõta. Vajadusel tuleb see pikkupidi kitsamaks saagida. Maha saetakse pikema lukuosaga parketilaua pool.
InstallationPärast laudade paigaldust tuleb need monteerimisseadme abil kokku lüüa. Piki ruumi seinu peavad TINGIMATA jääma 10-15 mm paisuvuugid.
InstallationKui kogu põrand on paigaldatud eemaldatakse kiilud ja paisuvuugid kaetakse ääreliistudega. Kohe pärast liistude paigaldust võib paigaldatud parkettpõrandat ka kasutada.

Parketi paigaldamisel tuleb silmas pidada, et seinaäärse paisumisvuugiga põranda maksimaalne pindala on 50 m2 (umbes 8 m pikk ja 7 m lai). Suuremate pindade puhul tuleb teha lisapaisumisvuugid.

Parketil käimise ajal tekkiv klobin on laudparketile iseloomulik nähtus ja see ei ole reklamatsiooni esitamise põhjus. Värvi ja toonierinevus parketilaudadel on puidu struktuuri loomulik omadus ning selle kohta reklamatsioone vastu ei võeta.

ESTA PARKET parketti ei ole soovitatav paigaldada kütteta, niisketesse (vannitoad, tualettruumid) või vabas õhus olevatesse ruumidesse.

Parketilauad tuleb enne paigaldust kontrollida võimalike defektide väljaselgitamiseks. Garantiinõuded praaklaudadest kokkupandud põrandate kohta ei rahuldata. Enne paigaldamist või selle käigus tuvastatud praaklaudade kohta tuleks esitada reklamatsioon. Klientide reklamatsioone rahuldab parketi müüa.

 

Download installation printfile (3,9MB, pdf)

Before and during laying the floor

The building must be weather tight. The heating system must be installed and tested and during the heating season should be in operation. Cast concrete elements, screeding and other wet trades, which contribute moisture to the building, e.g. tiling, plastering and priming of paintwork, must also be completed.

The relative humidity in the building must be between 35 – 65% RH  and the temperature approx. 20° C. The residual moisture contained in the concrete must not exceed 90% RH. In wooden based subfloors the moisture content should not exceed 12%.

Unopened packs of parquet should be kept in the room where it will be installed with mentioned above climate before installation for 48 hours. Parquet  packaging should be removed only straight before the installation.

NB: Read these laying instructions carefully before laying begins. In case of doubt please contact your ESTA distributor before installing the floor.


Laying by Tongue & Groove Glue System

The sub-floor must be levelled to a tolerance of no more than 2 mm gap showing under a 1.5 m straight edge ( No more than a 3 mm gap showing under a 2 m straight edge). The surface must be smooth with no roughness. Local irregularities, e.g. above day joints, must be levelled.


On concrete and screeded floors use parquet underlayment as an intermediate layer, with lapped joints (remember to use the built-in tape) and turned well up at walls, etc.

On wood based sub-floors Felt is used, alternatively floor felt, 500 g/m2, as an intermediate layer with close fitting joints.

On intermediate layer of flooring grade Polystyrene laid on concrete, a 0.20 mm PE membrane with 200 mm overlay at all joints is placed on the Polystyrene. Please contact your ESTA Dealer for advice.


It is recommended that the boards be laid parallel with the longest side of the room in a random joint pattern/staggered. Distribute the header joints as far apart as possible. The distance (A) between board and end joints in two successive rows should be minimum 250 mm (fig 3). Stave end joints in a row of engineered boards should not be in line with stave end joints in the neighboring row, but must be distributed as far apart as possible.

For floors more than 12 m wide and 25 m in length it is necessary to build joints into the floor.

In case of doubt please contact your ESTA distributor before installing the floor.


The first row of boards is laid so tongue is pointing away from the wall. Make sure that the row of boards is laid in a straight line. Use temporary spacers or wedges between the wall and the first row of boards to form the expansion gap. Cut the last board to length, use the off cut to start one of the next rows.

4a-Laying-TGGlue the boards along the entire edges, tap the joints together, using a wooden block. Surplus glue has to be removed immediately by a wet cloth.

Expansion gabs to walls and fixed installations must be 2 mm per linear metre span at both sides (A) and 1 mm per linear metre at both ends (B), however, all with a minimum size of 15 mm.

Cut the last row of boards to form the correct size and apply glue. Use a joint puller to slot the last row of boards into place.


Around pipes, drill a hole in the board to accommodate the pipe. The space around the pipe must have a diameter which is 24 mm (1″) larger than the diameter of the pipe.

A tapered wedge is cut out, so that it can be glued in place.

This gap can be covered by a radiator pipe cover.

At door frames and architraves, cut the base of the frame and architrave to allow the floor to fit underneath.

At the threshold the expansion gap can be covered by a threshold strip.